Kringdata har mångårig erfarenhet inom projektering och vi kan erbjuda olika specialistkompetenser för olika typer av bredbandsprojekt.

Vi utför dagligen projekteringsuppdrag åt infrastrukturägare, landsting, kommuner, kommunala bolag, energibolag, telekombolag och ekonomiska fiberföreningar där vi ofta har en ledande funktion med att ta fram olika lösningar utifrån uppdragsgivarens behov.

En väl genomförd projektering gör att arbetet i själva projektet löper smidigare och enklare och med rätta underlag kan beställaren utföra sitt uppdrag enklare, Kringdata gör det enklare!

 

montering fiberkabel