Kringdata är inte bara bra på att bygga nätverk. Vi erbjuder oss också att leverera helhetslösningar där vi ansvarar för alla ingående arbeten, från projektering till färdig anläggning.

Vi erbjuder nätägare hjälp med projektledning i driftprojekt för flyttning, omskarvning och omläggning av befintliga kanalisations- och fibernät.

 

mora1