Kringdata har ett brett sortiment av maskiner när det gäller fiberkabelblåsning och äger egna högtryckskompressorer. Vi klarar av alla fiberkablar från 1 mm till 25 mm diameter och även samtlig mikrokanalisation. Fiberkabelblåsning är en metod som används för att installera kablar i rör/slangar. Installationslängderna kan variera, men med luft kan man räkna ungefär 2500-3000 meter, sen får man sätta på en maskin till eller slinga upp fiberkabeln i en slingkassett.

Längre stamnätssträckor mellan exempelvis optobrunnar kan vi även flotta fiberkabeln. Då använder vi oss av vatten istället för luft och då kan vi nå betydligt längre installationslängder, bort emot 8000 meter med endast en maskin.