Kringdata har flera olika sorters mätinstrument för att kunna dokumentera och felsöka i samtliga typer av nätverk.