Kringdata har ett stort antal fibersvetsar som passar för de olika uppdrag och miljöer som vi arbetar i. Vare sig det rör sig om enkelfiber (singelfiber) eller bandfiber (ribbonfiber) har vi fibersvetsar som klarar uppdraget.