Under årens lopp har vi på Kringdata lärt oss vad vi behöver ha i våra fordon för att arbetet ska gå att utföra så smidigt som möjligt. Vi har specialanpassat våra service- och jourfordon för de olika uppdrag vi utför, vare sig det är fiberskarvning eller fiberblåsning så har vi fordon som kan ta oss fram och erbjuda den plats vi behöver för att kunna utföra vårat uppdrag.