2013-09-05

Arbete pågår med att sammanställa kundregister.