Kringdata skall vara en av marknadens mest betydande entreprenörer för utbyggnad, installation, drift och underhåll av fiberoptiska nät i Dalarna med omnejd. Kringdatas affär bygger på fackmannaskap, trovärdighet och långsiktiga relationer.

 

dalarna