Kringdata grundades 1989.

Företaget arbetar rikstäckande med bredbandsutbyggnad i alla dess olika former.

Kringdata är ett privatägt aktiebolag och ägs till 100% av Henrik Olsson.