Kringdata fortsätter att expandera även 2015

För att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster har Kringdata AB under januari anställt ytterligare fem stycken montörer och en certifierad fibertekniker. Vi hälsar Jan, Jonas, Tommy, Erik, Andreas och Simon välkomna till Kringdatafamiljen!