Skistar bygger ut sitt fibernät i Lindvallen

Skistar beställer stamnätsutbyggnad i Lindvallen, nod-byggnation, nya förbindelser ut från huvudkontoret samt anslutning av de nybyggda fastigheterna i Timmerbyn.

Hedemora Energi beställer villaanslutningar

Hedemora Energi beställer stamnätsutbyggnad med tillhörande områdesnät för anslutning av ett 80-tal villor i Hedemora.

Kringdata ansluter Net 4 Mobility

Kringdata ansluter Net 4 Mobilitys master på Sälenfällen. Arbetet omfattar fiberkabelförläggning och site-kontaktering samt förbindelseprov.