Mora Stadsnät beställer områdesnät till Öna

Arbetet omfattar nodbyggnation, förläggning av stamfiber, fibrering av fastigheter.

Grönklittsgruppen beställer anslutning av nya skidstadion

Arbetet omfattar fiberförläggning från Björnparken till nya skidstadion och nybyggnation av nätverksuttag.

Grönklittsgruppen beställer nytt nätverk till nya Callcenter

Arbetet omfattar nybyggnation av ett 60-tal nätverksuttag med tillhörande kabelförläggning och kontaktering samt inmätning och dokumentation.