Kringdata tecknar totalentreprenörsavtal med Orsa Lokaler

Kringdata har tecknat totalentreprenörsavtal med Orsa Lokaler om nytt fiberbackbone nätverk till Orsa kommunhus samt nyförläggning av höghastighetsnätverk till samtliga arbetsplatser. Arbetet omfattar fyra nya redundanta fibernoder och ca 4000m kopparkabelförläggning av kategorin 7 samt sanering av befintligt nätverk.

Hedemora Energi beställer fiberbackbone till Reningsverket Brunna

Kringdata fiberansluter 8st fastigheter inne på reningsverkets område. Installationen utförs under det högsta renlighetskraven. Arbetet omfattar fiberförläggning och kanalisationsbyggnad, samt kontaktering, inmätning och dokumentation av anläggningen.

OpenUniverse beställer anslutning av byarna Flötningen & Storbo

Kringdata ansluter 61st fastigheter  i byarna Flötningen och Storbo i norra Dalarna, samt installerar aktiv transmissionsutrustning åt OpenUniverse. Uppdraget avslutas med högtidlig invigning av Dalarnas landshövding den 19:e juni.

PEAB beställer nätverk till Långflon

PEAB beställer fiberbackbone och höghastighetsnätverk till nybyggda köpcentrumet i Långflon. Arbetet omfattar fiberförläggning och kontaktering för sju butiker i köpcentrumet samt omfattande nätverksbyggnation.