Kringdata tecknar totalentrepenörsavtal med O2 Vindkompaniet AB

Kringdata har idag tecknat totalentrepenörsavtal med O2 Vindkompaniet AB om byggnation av komplett Optofibernät på Bösjövarden Vindkraftanläggning i Dalarna.  Arbetet startar med fiberförläggning i juni och inkoppling av Nordex vindkraftverk sker under augusti och september.

Kringdata tecknar totalentrepenörsavtal med O2 Byggnation AB

Kringdata har idag tecknat totalentrepenörsavtal med O2 Byggnation AB om byggnation av komplett Optofibernät på Mässingbergets Vindkraftanläggning i Dalarna.  Arbetet startar med fiberförläggning i augusti och inkoppling av Vestas vindkraftverk sker under oktober och november.