Kringdata fiberansluter alla lägenheter i Särna

Kringdata har i dagarna påbörjat arbetet med att fiberansluta det allmännyttiga bostadsbolaget Norra Dalarnas Fastighets AB’s samtliga lägenheter i Särna. Arbetet omfattar även utbyggnad av Norra Dalarnas Stadsnäts områdesförbindelser i centrala Särna, samt kapacitetsutbyggnad av huvudnoden i regionen.  

CW Lundberg Industri AB beställer WiFi täckning.

CW Lundberg Industri AB beställer WIFI täckning till 10 000 m2 lagerlokaler av Kringdata. Ett spännande installationsarbete där lagerlokalerna är mycket varierande och har höga pallställ, så radiosystemet måste noggrant mätas in för att ge optimal täckning till de truckar och handdatorer som skall brukas i lagerlokalerna.

Kringdata Telecom

Kringdata Telecom växer och har i dagarna anställt David Bergner som masttekniker. David är certifierad höghöjdstekniker och har en gedigen bakgrund från telekom med tillhörande höghöjdsarbeten.

Schneider Electric beställer redundant backbone till fabriken i Mora

Kringdata har mottagit beställning av nytt backbone till Schneider Electrics fabrik i Mora. Arbetet omfattar kilometervis nyförläggning av fiberkabel samt byggnation av sju nya redundanta noder i fabriken, i en första etapp.