Kringdata tecknar ramavtal med Mora kommun

Efter vunnen upphandling har Kringdata idag valt att teckna ramavtal med Mora kommun på löpande stadsnätsutbyggnad i alla dess olika former de kommande två åren med option på ytterligare två år, avtalet är värt ca 40 miljoner kr.

Kringdata Telecom

Kringdatas tjänster efterfrågas alltmer på högre höjd och vi känner nu att tiden är rätt för oss med god orderingång att ta steget in på den nordiska telekommarknaden. Detta gör vi nu med systerbolaget Kringdata Telecom där vi i dagarna har anställt Erik Falkengren som projektledare. Erik har en mycket gedigen bakgrund från telekom med […]

Kringdata tecknar SLA avtal med Älvdalens kommun

Kringdata har tecknat resurs och fältserviceavtal på samtliga förbindelser i Norra Dalarnas Stadsnät.

Kringdata tecknar SLA avtal med Orsa kommun

Kringdata har tecknat resurs och fältserviceavtal på samtliga förbindelser i Orsa Stadsnät.