Scanmast beställer transmission längs Södra stambanan

Kringdatas arbete omfattar fiberförläggning, fiberskarvning, fiberkontaktering och OTDR-mätning längs järnvägen enligt Trafikverkets föreskrifter och utförs under stränga säkerhetskrav.  

Fiberdata förlänger SLA avtal med Kringdata

Fiberdata AB har förlängt samtliga sina SLA avtal i Dalarnas Län med Kringdata.