ABEKA beställer komplett fibernät till Sidensjö Vindkraftspark

ABEKA beställer komplett fibernät av Kringdata till Sidensjö Vindkraftspark i Västernorrland. Projektet omfattar fiberanslutning av Nordisk Vindkrafts 48 turbiner samt ett områdesnät med 75000m fiberförläggning i en första etapp.