Kringdata får förlängt förtroende av Orsa Stadsnät

Orsa Kommun har valt att förlänga sitt samarbete med Kringdata för löpande bredbandsutbyggnad i alla dess olika former för kommande år.

Kringdata fiberansluter byarna Kallmora och Åberga

Kringdata fiberansluter byarna Kallmora och Åberga i Orsa kommun under november månad, arbetet utförs åt Orsa Stadsnät.

Kringdata fiberansluter semesterparadiset Fryksås

Kringdata fiberansluter semesterparadiset Fryksås i Orsa kommun. Uppdragsgivare är Orsa Stadsnät. Arbetet beräknas vara klart i mitten på november.

Kringdata fiberansluter ledande telekomoperatörer i Idre

Kringdata fiberansluter ett antal strategiskt viktiga telekommaster åt 3GIS och Tele 2 i Idre.

Kringdata utför redudansförstärkning på Mora Lasarett

Kringdata utför redudansförstärkningar av fiberförbindelserna mellan sjukhusets olika fastigheter och serverhallar. Ett arbete som utförs tillsammans med Midroc Electro.

Nytt områdesnät till Mora-Norets nya köpcentrum

Kringdata har förlagt ny fiberstam till Mora-Norets nya köpcentrum med kapacitet för att klara framtida butiksetableringar.

Fiberförläggning mellan Sveg och Glötesvålen

Kringdata har påbörjat fiberförläggning mellan Sveg och Glötesvålens vindkraftpark. Ett arbete som beräknas avslutas sommaren 2014.

Kringdata sammanbinder Älvdalens Stadsnät med Quadracoms regionsnät

Kringdata har under oktober sammanbundit Älvdalens Stadsnät med Quadracoms regionsnät vilket gör att Älvdalens kommun tagit ett jättekliv i sin bredbandsstrategi för att nå ut till byarna med fiber.