Orsa Bostäder AB beställer flytt av områdesnod

Orsa Bostäder AB beställer flytt av områdesnod. Kringdata bygger nytt områdesnät i kvarteret Krakau och ny områdesnod för 144 st slutkunder.

Kringdata tecknar totalentrepenörsavtal

Kringdata tecknar totalentrepenörsavtal med Glötesvålen Vind AB om byggnation av komplett Optofibernät på Glötesvålens Vindkraftanläggning i Härjedalen.