Kringdata har tecknat avtal med Hedemora Energi

Kringdata har tecknat 3-årigt samarbetsavtal med Hedemora Energi avseende löpande stadsnätsutbyggnad.

Kringdata tecknar SLA avtal

Kringdata har tecknat resursavtal med Fiberdata AB på Norrsken våglängdsutrustning och på samtliga Norrskens aktiva noder i Dalarnas Län.