Kringdata fiberansluter Stänkelgata i Kallmora

Kringdata fiberansluter Stänkelgata i Kallmora Orsa. Orsa Kommun beställer stamnät, områdesnät och fiberanslutningar av fastigheter längs Stänkelgata i Kallmora. Samt byggnation av ny teknikbod i Kallmora.