Malungs Elnät AB förlänger avtal med Kringdata

Malungs Elnät förlänger sitt avtal med 2 år. Avtalet avser förlängning av stadsnätsutbyggnad i Malung/Sälens kommun.