Välkommen till Kringdata

Kringdata grundades 1989 och har idag huvudkontoret förlagt till Mora och utför uppdrag i hela Norden.

Företaget erbjuder infrastrukturägare, fastighetsägare och bredbandsmarknadens olika aktörer kostnadseffektiva entreprenadtjänster för utbyggnad, installation, drift och underhåll av fiberoptiska nät samt höghastighetskabelsystem.